501 570 110, 608 363 245Kontakt
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu określa zasady sprzedaży konsumenckiej w sklepie mieszczącym się pod adresem internetowym www.sklep.lazienka.tv. Właścicielem sklepu jest przedsiębiorca: EXTRA - ZONE Zbigniew Ślusarz, adres wykonywania działalności: ul. Bestwińska 21 43-502 Czechowice - Dziedzice, nr NIP: 547-106-68-34, nr REGON:070822360, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem wpisu 39905  tel 32 2156964 czynne od poniedziałku do piątku w godz 10-17 Regulamin sklepu obowiązuje począwszy od daty: 25.12.2014 

Do działalności Sklepu internetowego znajdują zastosowanie między innymi przepisy ustawy  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)  oraz w niektórych aspektach opisanych w Rozdziale IV Regulaminu - przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204; dalej: "USUDE") 

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.1. Produkty eksponowane na stronie internetowej Sklepu przyporządkowane są do jednej z następujących kategorii:

 1. "dostępny" - oznacza towar, który w momencie wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu znajduje się na stanie magazynowym Sklepu lub jego dostawcy w  przynajmniej w ilości 1 sztuki;
 2. "na zamówienie" - oznacza towar, który przed wysłaniem do Klienta wymaga sprowadzenia od dostawców zewnętrznych, z którymi sklep współpracuje i których dostępność wymaga zweryfikowania i zakomunikowania Klientowi,
 3. "na specjalne zamówienie" - oznacza towary z ekskluzywnych linii produktów, firmowanych najczęściej przez producentów lub importerów zagranicznych, których prospekt Sklep zamieszcza na swojej stronie w celach poglądowych, wyrażając gotowość do rozeznania możliwości i warunków dostawy takiego towaru na prośbę Klienta, przy czym przygotowanie i zawarcie transakcji dotyczącej tej kategorii produktów odbywa się w drodze osobistego kontaktu Klienta z przedstawicielem Sklepu, z wyłączeniem możliwości zawarcia umowy przez sieć Internet (na odległość). W przypadku kategorii towarów "na zamówienie" oraz "na specjalne zamówienie" Sklep w opisie towaru podaje cenę poglądową, skalkulowaną w oparciu o ostatni znany cennik dostawcy zewnętrznego, który mógł w międzyczasie ulec zmianie. Cena transakcyjna zostaje skalkulowania i zakomunikowana Klientowi w adresowanej do niego ofercie Sklepu.

 

1.2. Ekspozycja towarów na stronie internetowej oraz towarzyszące jej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne Kodeksu cywilnego, lecz są adresowanym do Klientów odwiedzających stronę internetową Sklepu zaproszeniem do składania zapytań ofertowych poprzez formularz Sklepu, pocztą elektroniczną, telefon lub fax.

1.3. Najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu zapytania Klienta, które w treści musi zawierać obowiązkowo imię i nazwisko Klienta, dokładny adres dostarczenia towaru, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, Sklep przesyła na adres e-mail Klienta ofertę dotyczącą interesującego Go produktu/ produktów, zawierającą dane teleadresowe i rejestrowe Sklepu, zestawienie produktów, ceny jednostkowe i cenę łączną dla zamówienia, opis istotnych właściwości towaru, przewidywany termin dostawy, wybraną opcję i koszty dostawy, wybraną opcję płatności. Tak przesłana oferta jest ważna przez kolejnych 48 godzin. Potwierdzenie zamówienia dokonane w tym czasie przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zwarciem umowy sprzedaży.

1.4. Załącznikiem oferty przesłanej zgodnie z punktem 1.3. jest Regulamin Sklepu internetowego w postaci pliku dającego się zapisać na dysku Komputera Klienta, z zawartością w postaci tekstu, który Klient może wielokrotnie i w dowolnym czasie edytować lub wydrukować.

1.5. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. Każda osoba składająca zapytanie ofertowe w Sklepie internetowym jest zobowiązana uprzednio zapoznać się z Regulaminem na stronie internetowej Sklepu. Podczas składania zapytania ofertowego w Sklepie internetowym Klient poprzez zaznaczenie okienka aktywnego formularza potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje jego postanowienia. Ponadto Klient każdorazowo otrzyma wydruk Regulaminu wraz z towarem.

1.7. Do zawarcia umowy przez Internet konieczne jest:
dysponowanie przez Klienta systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę EXTRA-ZONE wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie, usprawnienia logowania oraz dla celów statystycznych, posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail;

1.8. W przypadku gdy łączna wartość zamówienia przekracza kwotę 10000 zł Sklep może zastrzec w ofercie, przesyłanej Klientowi w trybie określonym w punkcie 1.3., przedpłatę, która nie może przekroczyć jednak wysokości 50% łącznej wartości zamówienia. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania towaru na podstawie art. 7 ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - kwota przedpłaty podlega zwrotowi przez Sklep w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu, z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania przedpłaty (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)

II. DANE KLIENTA

2.1. Podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu zapytania ofertowego jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

2.2. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

2.3. Sklep internetowy powstrzymuje się z realizacją zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

2.4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji i rozliczenia zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach enumeratywnie wymienionych w art. 19 ust. 2 USUDE. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

III. PŁATNOŚC I DOSTAWA

3.1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

3.2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest obliczany dla indywidualnego zamówienia i zależy od wagi i gabarytów przesyłki oraz wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt dostawy zostaje wyliczony i zakomunikowany przez system podczas składania zapytania ofertowego przez Klienta poprzez formularz na stronie internetowej, a ponadto każdorazowo w ofercie składanej Klientowi pocztą elektroniczną w trybie określonym w punkcie 1.3.

3.3. Klient, z zastrzeżeniem punktu 1.8. powyżej, ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione produkty:

 • płatność z góry przelewem na konto Sklepu internetowego
  Dane do przelewu:
  FIRMA EXTRA-ZONE

  UL..Spółdzielców 3
  43-300 Bielsko-Biała
  MBANK
  Konto numer 32 1140 2004 0000 3102 3911 1431
 • płatność gotówką za pobraniem

3.4. Jeżeli Kupujący wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia ofert przez Klienta. Wpływ środków na rachunek bankowy Sklepu jest w tym wypadku warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

3.5. Dostawa realizowana na obszarze Polski następuje za pomocą firmy kurierskiej.

3.6. Termin wysyłki produktu z kategorii "dostępne" wynosi maksymalnie 3 dni robocze od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu w przypadku przedpłaty na konto, zaś w przypadku uzgodnienia płatności gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) - 3 dni robocze od potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Sklep dokłada wszelkich starań by wysyłka następowała już w czasie pierwszych 24 godzin roboczych odpowiednio od wpływu środków na konto (przedpłata na konto) lub potwierdzenia zamówienia (przesyłka za obraniem).

3.7. Termin wysyłki produktu z kategorii "na zamówienie" wynosi 3 dni robocze od pierwszego dnia dostępności towaru na magazynie Sklepu.

3.8. Niezależnie od kategorii produktu, maksymalny termin dostawy towaru pod wskazany adres wynika z treści oferty Sklepu zaakceptowanej przez Klienta w trybie opisanym w punkcie 1.3. Regulaminu.

3.9. W przypadku gdy realizacja całości lub części zamówienia może ulec opóźnieniu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie. Klient otrzyma informację określającą możliwy czas realizacji zamówienia i propozycję zakupu innego, zbliżonego produktu z kategorii "dostępne". W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnego z zaproponowanych przez Sklep rozwiązań - Klient może odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

3.10. Każda transakcja sprzedaży konsumenckiej w Sklepie internetowym jest dokumentowana paragonem fiskalnym dołączonym do wysyłanego towaru, a na żądanie Klienta zgłoszone w toku zawierania Umowy - fakturą VAT.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IV.1. W zakresie, w jakim Sklep umożliwia Klientom zapoznanie się z ofertą handlową, wybór produktów, złożenie zamówienia, w tym kalkulację ceny, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - niniejszy Regulamin pełni rolę Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 9 USUDE.

IV.2. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

IV.3. Administrator Sklepu internetowego stosuje zabezpieczenia

zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Klientów przesyłanych drogą elektroniczną:

 

IV.4. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

IV.5. Na podstawie art. 6 pkt 1) USUDE Sklep uprzedza Klientów, iż z powodu uwarunkowań technicznych związanych z przekazywaniem zdjęć produktów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz konfiguracją oprogramowania i sprzętu komputerowego Klienta sporadycznie mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy a widocznym na stronie internetowej Sklepu a rzeczywistym wizerunkiem produktu, zwłaszcza w zakresie odcieni kolorów oraz proporcji. Sklep dokłada jednak wszelkich starań, aby prezentowane cyfrowe zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty wygląd i kolorystykę produktów.

IV.6. W związku z podejmowanymi przez Sklep staraniami zmierzającymi do maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu zawarcia umowy do momentu wysyłki towaru, przewiduje się dla Klienta możliwość złożenia w ciągu 4 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta pocztą elektroniczną (przyjęcia oferty Sklepu w trybie opisanym w punkcie 1.3.) reklamacji na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie co do ewentualnych nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego na wszystkich etapach konfigurowania i składania zamówienia, a także co do jakiejkolwiek zauważonej przez Klienta niezgodności lub nieścisłości danych lub warunków umowy. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie i podejmie niezbędne środki celem usunięcia problemu.

V. WADY, ZWROTY

V.1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu produktów zakupionych na odległość w terminie do 14 dni od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny, za okazaniem kserokopii dowodu zakupu: faktury VAT lub paragonu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu listem poleconym przed upływem terminu.

V.2. Zwrot towaru (przesyłka na adres Sklepu) związany z odstąpieniem od umowy na podstawie, o której mowa w punkcie 5.1., odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany na tej podstawie nie może nosić oznak użytkowania, wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń, defektów lub zużycia, mających pochodzenie eksploatacyjne. Klient powinien z należytą starannością przygotować towar do transportu powrotnego, w tym zadbać o odpowiednie i bezpieczne opakowanie oraz zlecić i opłacić przewóz u profesjonalnego przewoźnika/ operatora pocztowego. Pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy na podstawie, o której mowa w punkcie 5.1. powinno zawierać jako załącznik przynajmniej kserokopię dowodu zakupu. Uprasza się Klienta, ażeby oświadczenie o odstąpieniu od umowy w tym trybie zostało wysłane do Sklepu wyprzedzająco względem zaoferowania sprzedającemu do odbioru przez przewoźnika towaru, którego zwrot dotyczy, co ułatwia identyfikację przesyłki w ramach zwrotu.

V.3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia, w tym poniesione przez kupującego koszty pierwotnej wysyłki towaru do Klienta, w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.

V.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania zakupionych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postepowania z produktami w sposób sprzeczny z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.

V.5. Z uwagi na obowiązujący przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane prze Klientów do Sklepu bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń, Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie - spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.

V.6. Przed wysyłką towaru do Klienta i jego powierzeniem przewoźnikowi Sklep każdorazowo poddaje zawartość przesyłki kilkuetapowej i podlegającej udokumentowaniu kontroli w celu zapewnienia, że wysyłany towar jest pełnowartościowy.

V.7. W przypadku zamiaru zgłoszenia do Sprzedającego reklamacji mającej za przedmiot niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub wady objętej gwarancją producenta Klienci proszeni są o dokonanie zgłoszenia reklamacji przed dokonaniem ewentualnej wysyłki objętego reklamacją towaru do Sprzedawcy, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu formularza reklamacyjnego, pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Sklep skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym - w razie konieczności - sposobu przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie po stronie Klienta uciążliwości lub kosztów związanych z wysyłką towaru objętego reklamacją.

VI. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do zdjęć tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez właściciela Sklepu lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VII.1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

VII.2. Sklep zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie. Do zapytań ofertowych przekazanych przed momentem wejściem w życie zmian Regulaminu oraz zamówień będących na ten moment w toku zastosowanie znajduje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

VII.3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.