501 570 110, 608 363 245Kontakt
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszą . zm.) kupujący ma możliwość zwrotu produktów zakupionych na odległość w terminie do 14 dni od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny, za okazaniem kserokopii dowodu zakupu: faktury VAT lub paragonu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu listem poleconym przed upływem terminu.
2. Zwrot towaru (przesyłka na adres Sklepu) związany z odstąpieniem od umowy na podstawie, o której mowa w punkcie 1, odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany na tej podstawie nie może nosić oznak użytkowania, wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń, defektów lub zużycia, mających pochodzenie eksploatacyjne. Klient powinien z należytą starannością przygotować towar do transportu powrotnego, w tym zadbać o odpowiednie i bezpieczne opakowanie oraz zlecić i opłacić przewóz u profesjonalnego przewoźnika/ operatora pocztowego. Pisemne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy na podstawie, o której mowa w punkcie 1. powinno zawierać jako załącznik przynajmniej kserokopię dowodu zakupu. Uprasza się Klienta, ażeby oświadczenie o odstąpieniu od umowy w tym trybie zostało wysłane do Sklepu wyprzedzająco względem zaoferowania sprzedającemu do odbioru przez przewoźnika towaru, którego zwrot dotyczy, co ułatwia identyfikację przesyłki w ramach zwrotu.
Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia, w tym poniesione przez kupującego koszty pierwotnej wysyłki towaru do Klienta, w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania zakupionych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postepowania z produktami w sposób sprzeczny z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.
4. Z uwagi na obowiązujący przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601 z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane przez Klienta ;w do Sklepu bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń. Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie - spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.
5. Przed wysyłką towaru do Klienta i jego powierzeniem przewoźnikowi Sklep każdorazowo poddaje zawartość przesyłki kilkuetapowej i podlegającej udokumentowaniu kontroli w celu zapewnienia, że wysyłany towar jest pełnowartościowy.
6. W przypadku zamiaru zgłoszenia do Sprzedającego reklamacji mającej za przedmiot niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub wady objętej gwarancją producenta Klienci proszeni są o dokonanie zgłoszenia reklamacji przed dokonaniem ewentualnej wysyłki objętego reklamacją towaru do Sprzedawcy, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu formularza reklamacyjnego, pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Sklep skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym - w razie konieczności - sposobu przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie po stronie Klienta uciążliwości lub kosztów związanych z wysyłką towaru objętego reklamacją.